درباره ما

درباره بنیاد طب ایرانی

درباره بنیاد

بنیاد ملی طب ایرانی (غیر دولتی و غیر انتفاعی)  به ریاست جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی و با همکاری مجمع خیرین سلامت کشور به ریاست جناب آقای دکتر شهریاری و با حضور جمعی از فرهیختگان کشور تشکیل شده است و اساسنامه این بنیاد بر اساس منویات مقام معظم رهبری و طبق بند دوازدهم از سیاستهای کلی سلامت ابلاغی حضرت ایشان تنظیم و به تایید وزارت کشور رسیده است.

 

 اسامی اعضای بنیاد ملی طب ایرانی:

 1. دکتر علی اکبر ولایتی_ رئیس و عضو اصلی هیات مدیره
 2. دکتر محمد رضا شمس اردکانی_ مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره
 3. دکتر حسین رضایی زاده_ نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره
 4. دکتر محمود خدادوست_ خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره
 5. دکتر محمود مصدق_ بازرس اصلی هیات مدیره
 6. دکتر محسن پرویز_ عضو علی البدل هیات مدیره
 7. دکتر مژگان تن ساز_ بازرس علی البدل هیات مدیره
 8. دکتر شهلا میرگلوی بیات_ عضو علی البدل هیات مدیره
 9. سید محمد طباطبایی_ عضو اصلی هیات مدیره
 10. دکتر روجا رحیمی_ عضو هیات امناء
 11. دکتر محمود کریمی_ عضو هیات امناء
 12. دکتر آرمان زرگران_ عضو هیات امناء