در ابتدای جلسه آقای دکتر شمس اردکانی از نقش موثر  و ستودنی حاج آقا طباطبایی در گرفتن مجوز تقدیر و تشکر کردند ایشان از آقای میرخانی درخواست کردند تا بتوانیم منابعی داشته باشیم تا سلامتکده­هایی در ارتباط با سبک زندگی راه اندازی کنیم تا کمی هم در زمینه‌های درمان نیز فعالیت داشته باشیم. عمده تأکید ما حفظ و صحه، خود مراقبتی و ارتقای سطح سلامتی مردم است.
 بحث حفظ الصحه که در طب سنتی داریم شامل تمام موارد می شود با توجه به خصوصیات خود فرد اعم از ورزش و خواب و بیداری و.........

قبل از اینکه بیمار شود، کاری که ما انجام می­دهیم یک کار علمی است ایشان خاطر نشان کردند مراجعه به پزشک و مصرف دارویی ما بیش از بقیه کشورها­است . منحصر به فردترین افراد این رشته، در جلسات حضور دارند ما باید کمال قدرت این کار را ادامه دهیم .

آقای دکتر محسن زاده از پیشرفت کار تقدیر کردند و فرمودند این بحث پشتوانه ی خیلی قوی و محکمی دارد، هم سابقه تاریخی دارد و هم با افراد مستعد شروع شده است در حال حاضر نیاز جامعه به سلامت است .