آقای دکتر شمس اردکانی ضمن خوش آمدگویی به آقای دکتر نامی از امکانات وسیع کتابخانه ی مجموعه ایشان و گزارش­های کامل در مورد گیاهان دارویی ، اعلام فرمودند در صورت امکان ما هم نمونه ای از این بخش داشته باشیم.

آقای دکتر رضایی زاده با یادی از مرحوم نیری فرمودند در حوزه درمان بخشی از مسیر توسط ایشان آغاز شده بود، طرح تحقق درمان و عوارض و مشکلات آن، مسائل بسیاری که دارد ، موضوع پیشگیری و تقدم حفظ سلامتی بر درمان بیماری ها در طب سنتی مورد توجه قرار دارد و ماهیت اصلی فعالیت­ های بنیاد حفظ سلامتی و اصلاح سبک زندگی است .
دیدگاه اصلی این است که وظیفه جامعه پزشکی را حفظ سلامتی می داند، نه درمان. قدیمی­ ترین تعبیر از پزشکی این است که پزشکی پیشه­ ای بود که تندرستی آدمیان را نگه­ دارد و چون رفته بود باز آرد به علم و عمل و این کاررا از طریقاصلاح سبک زندگی انجام می­ داد، با این دیدگاه بخشی از توان ما صرف این کار خواهد شد که فارغ از تغییرات سیاسی و دیدگاه­ های مدیران ارشد انجام خواهد شد و به کشور خدمت خواهیم کرد . بخش دیگر ، حمایت و توسعه از پژوهش ­های میان رشته ای است که قسمت عمده مسیر توسعه طب سنتی ایران بر می­ گردد به اینکه در پزشکی نوین بتوانند باهم هماهنگ شوند.

آقای دکتر نامی ضمن تبریک هفته پژوهش فرمودند : سرزمین ما هجده هزار و دویست سال قدمت دارد و ما یک سابقه 3500ساله درطب سنتی داشتیم ،کار عزیزان بسیار سخت است که بخواهند آن را مجدد احیا کنند، ما بزرگانی در این زمینه داریم که نشان می­دهد طب سنتی ما بسیار قوی است .بزرگ­ ترین بحث طب سنتی این است که اجازه ندهیم مردم بیمار شوند .ایشان ضمن اشاره به آمار دانشجویان و تولید علم در ایران و هم چنین منابع طبیعی و مقایسه با سایر کشورهای جهان مانند کره و آمریکا اعلام کردند برای بهبود وضعیت موجود و پیشرفت هر چه بیشتر ، آماده هر نوع کمک و همکاری هستند.

آفای طباطبائی در ادامه فرمایشات ایشان فرمودند: ما ظرفیت های زیادی داخل کشور داریم که می توانیم از استعدادها و ظرفیت ­های موجود و بالقوه ­ای که وجود دارد استفاده کنیم.

در ادامه آقای دکترشمس فرمودند خوشبختانه اشخاصی که در حوزه طب سنتی وارد شدند به دلیل اینکه تحصیل کرده دانشگاهی و پزشک هستند الزامات ،دستشان آمده، اگر ما بتوانیم سبک زندگی را نهاده کنیم هزینه های درمانی کاهش می یابد.

مادر سبک زندگی یک گام از پیشگیری جلوتر هستیم.