دکتر شمس اردکانی ضمن تشکر و خیر مقدم به حاضرین فرمودند:بنیاد طب ایرانی که با زحمات همه ی عزیزان به موجودیت پیوست ، سعی بر این دارد که بتواند در یک بازه زمانی به کمک ارتقاء چگونگی زندگی کردن در حوزه سلامت فعالیت داشته باشد چون به هر حال طب ایرانی وسیع تر از حوزه سلامت است ، بحث اساسی این است که به مردم زندگی کردن یادآورری شود ، ما با تجربه در زمینه طب سنتی جوابهای خوبی دریافت کردیم ، در واقع سبک زندگی مقدم بر طب است و ضامن حفظ و سلامت است.

آقای دکتر شمس در ادامه بیان فرمودند بحث بنیاد به عنوان یک سازمان مردم نهاد مجوزهای لازم را گرفته است که با زحمات تمام همکاران حاضر در جلسه پیش رفته است . به طور کل جایگاهش به عنوان سمن و عملکردش در سطح ملی است .

آقای طباطبائی فرمودند : اخیرا توفیقی حاصل شده که به صورت سه ضلع مجمع خیرین سلامت ، دولت و کمیسیون بهداشت و درمان در تمام استانها حضور پیدا می کنند و به استانهای مختلف سفر می کنند و این موضوع می تواند بهترین فرصت برای معرفی بنیاد ملی طب ایرانی باشد . ضمن اینکه امیدواریم کلان نگری در رابطه با کار گروه استانها داشته باشیم و به هر حال هر استان ظرفیت های مخصوص خودش را دارد که پیشنهاد بنده کارگروهی حتی به عنوان پل ارتباطی داشته باشیم.