آقای دکتر شمس اردکانی فرمودند که طب سنتی نماد عینی علم حکمت بنیان است  بنابراین اولین بنیاد حکمت بنیان در ایران، بنیاد ملی طب ایرانی است که جایگاه بسیار ارزشمندی دارد.

ایشان در ادامه فرمودند که آقای دکتر رضایی زاده و آقای نظری در راستای تحقق فرمایشات مقام رهبری راجع به سبک زندگی در حال آماده کردن ۲۰ جلد کتاب سبک زندگی هستند که  این کتاب ها آماده و در حال ویرایش می باشند. آقای دکترخاطرنشان کردند بنیاد طب ایرانی اخیراً در همایش برگزار شده با یونسکو که در آن شهر رشت به عنوان شهر خلاق انتخاب شده  شرکت داشتند آنجاییکه شهر رشت به حوزه طب سنتی نزدیک است  باید در زمینه تغذیه کاری انجام دهد .

آقای طباطبایی پیشنهاد تهیه یک نقشه راه برای عملکرد بنیاد طب ایرانی ارائه دادند تا  اهداف بنیاد در بازه های زمانی مشخص ، تعیین شده باشد تا بتوان مردم را تفهیم کرد زیرا یکی از اهداف این بنیاد تشویق مردم به حضور بیشتر در حوزه اصلاح سبک زندگی است علاوه بر آن امکان شناسایی استعدادهای بالقوه نیز وجود خواهد داشت،ایشان در ادامه پیشنهاد برگزاری یک همایش را نیز مطرح کردند .