جلسه هم اندیشی طب و داروسازی سنتی ویژه اساتید ودانشجویان، همراه با اعطای گواهی نامه از طرف
مرکز تحقیقات طب و داروسازی سنتی در تاریخ سه شنبه 97/08/01 در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران سالن شهید نیشابوری برگزار می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88992156-021 تماس حاصل فرمایید