به مناسبت روز جهانی غذا در تاریخ سه شبه مورخ بیست و چهارم مهر ماه نشست تخصصی جایگاه تغذیه از دیدگاه طب سنتی با سخنرانی اساتید برجسته این حوزه در دانشکده طب ستی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

حضور برای عموم آزاد است.