پیرو دعوت از کلیه اعضای هیات مدیره بنیاد طب ایرانی ششمین جلسه هیات مدیره از ساعت 7 لغایت 9 صبح سه شنبه مورخ 13 شهریور 1397 در نشانی سلامتکده احمدیه به آدرس تهران، میدان فلسطین، خیابان سرپرست، روبروی آموزش و پرورش، سلامتکده احمدیه طبقه چهارم، حوزه ریاست با حضور بیش از نصف بعلاوه یک اعضای هیات مدیره برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر شمس اردکانی ضمن خیر مقدم به مهمانان و اعضای حاضر در جلسه اظهار داشت حوزه سلامت از نیازهای فوری جامعه و بسیار مهم بوده و اکنون زمان مناسبی برای پرداختن به طب سنتی ایران است لذا به نظر می رسد تاسیس مرکزی در مسیر اصلاح سبک زندگی آحاد جامعه ضروری بوده و پیشنهاد استفاده از واژه سلامتگاه برای آن مطرح نمود.

سپس جناب آقای میرخانی (عضو هیات امنای مجمع خیرین تهران) با اشاره به سابقه خیرین مدرسه ساز و لزوم مدرسه سازی در دهه هفتاد و توجه به جمعیت جوان، آنرا موفقیتی با کمک خیرین عنوان نمود و شرایط حال حاضر را توجه به جمعیت میانسال و حتی بالاتر مطرح و یکی از راهکارهای اجرایی شدن آنرا اطلاع رسانی به خیرین و سوق دادن آنها به سمت حوزه سلامت دانست. ایشان آموزش به دانش آموزان از مدارس ابتدایی و آمیختگی کودکان با سبک زندگی سالم را بسیار ضروری دانست و صدور شناسنامه سلامت برای کودکان با همکاری سلامتگاه ها و مجمع خیرین را گامی در جهت عملیاتی شدن آن مطرح نمود.

جناب آقای طباطبایی ضمن تشکر از کارهای انجام شده  تشکیل سلامتگاه با همکاری مجمع خیرین کشور را به عنوان نمونه بارز و عینی مطرح و خواستار بهره بردای از ظرفیت های موجود با استفاده از اطلاع رسانی مناسب و تهیه و توزیع بسته فرهنگی شد.

در ادامه دکتر رضایی زاده نیز توجه به ترویج و آموزش از طریق واحد های کار و دانش و پژوهش سراهای آموزش و پرورش را با استفاده از شناسامه سلامت قابل اجرا دانست و عملیاتی شدن آنرا مستلزم تاسیس سلامتگاه عنوان نمود.

در پایان دکتر شمس اردکانی ضمن تشکر از همکاری و مساعدت میهمانان و کلیه اعضای حاضر در جلسه عملیاتی شدن همکاری مجمع خیرین را مایه خرسندی عنوان و خواستار استفاده از فرصت ها و ظرفیت های موجود در کمک به حوزه سلامت و خصوصا اصلاح سبک زندگی شد.