در ابتدای جلسه دکتر شمس اردکانی مدیرعامل بنیاد طب ایرانی پیرو مصوبه جلسه پیشین درخصوص تدوین آیین نامه اداری و مالی، آیین نامه پیشنهادی را بسیار جامع و کامل دانست و با اشاره به اصلاح برخی موارد و لزوم استاندارد سازی و کسب نظرات اعضای هیات مدیره، موضوع جمع بندی گردید.

سپس مطابق دستور جلسه درخصوص چارت سازمانی پیشنهادی، بررسی چگونگی تدوین برنامه راهبردی و نحوه عملیاتی شدن آن، توجه به اصلاح سبک زندگی آحاد جامعه با عنوان اولویت اصلی بنیاد و تولید محتوای فاخر با طیف اثربخشی بالا مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت .

در ادامه جناب آقای طباطبایی ضمن تشکر از حمایت های همه جانبه دانشکده طب ایرانی، اهتمام کلیه اعضای هیات مدیره را در شناساندن و فرهنگ سازی طب ایرانی را با شرکت در مجامع علمی و استفاده از ظرفیت های همکاری با ائمه جماعات استان ها تشریح کرد و اظهار داشت استفاده ازپتانسیل موجود در مجامع استانی خیرین سلامت می تواند در این امر بسیار راهگشا باشد که مورد استقبال اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

در پایان دکتر شمس اردکانی ظمن تشکر از اعضای هیات مدیره شانیت و جایگاه بنیاد طب ایرانی را متمایز از بقیه بنیاد ها و یا موسسات مشابه دانست و توجه به اصلاح سبک زندگی را از اولویت های مهم بنیاد مطرح و برگزاری کلاسهای آموزشی در سازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی در زمینه اصلاح سبک زندگی و تولید محتوای فاخر و قابل استفاده برای آحاد جامعه را خواستار شد.