بنیاد غیردولتی طب ایرانی به ریاست دکتر علی اکبر ولایتی و در حوزه طب سنتی ایران و توجه به رویکرد آموزشی حفظ الصحه، با هدف اولویت بخشی به اصلاح سبک زندگی و توجه به حفظ الصحه، آموزش عمومی و مردمی به عنوان شیوه جایگزین برای پیشگیری از بیماری، ارتقای سطح سلامت جامعه و کاهش بار و هزینه درمان تشکیل شده است.

ایده اولیه تشکیل بنیاد بر اساس برگزاری چندین جلسه مشترک در خصوص شناسایی ظرفیت های طب ایرانی در حوزه سلامت و امکان جذب و مشارکت خیرین سلامت در محل مجمع خیرین سلامت و دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و رایزنی های صورت گرفته با مرحوم  سید رضا نیری دبیرکل سابق مجمع خیرین سلامت کشور و جناب آقای سید محمد طباطبایی معاون مشارکت های مردمی و همچنین طرح موضوع در جلسه گروه حکمت و طب سنتی اسلام و ایران فرهنگستان علوم پزشکی و نظر مساعد و ویژه جناب آقای دکتر ولایتی، با انعقاد تفاهم نامه با ریاست محترم مجمع خیرین سلامت و جناب آقای دکتر ولایتی شکل گرفت.