بنیاد طب ایرانی با مشارکت مجمع خیرین سلامت کشور درصدد کمک به احاد مردم در جهت اصلاح سبک زندگی می باشد